Pravila

PORESKA UPRAVA:Kako prijaviti prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup?

Poreska uprava obaveštava građane koji ostvaruju prihod od izdavanja u zakup nepokretnosti, da sve informacije o načinu utvrđivanja poreza i popunjavanju poreske prijave, mogu dobiti u organizacionim jedinicama Poreske uprave. U organizacionoj jedinici Poreske uprave, biće vidno obeleženo mesto na kome se građani mogu informisati i dobiti pomoć prilikom popunjavanja poreske prijave o obračunatom porezu…

Read More

Agenti za nekretnine…Vama od pomoći!

Nisu svi Agenti za nekretnine identični. Za sva pitanja stoji Vam na raspolaganju bilo da prodajete/kupujete, izdajete/iznajmljujete. Tu smo da Vam pomognemo. Vaš dom mora da bude naša briga i trudimo se da Vam maksimalno izađemo u susret. Naši saveti su dobronamerni i služe isključivo tome da sve strane u pregovorima budu zadovoljne i da…

Read More

Šta je potrebno za prodaju stana?

Za prodaju nekretnine prvi i osnovni uslov je da ste vlasnik nekretnine i da posedujete kompletnu imovinsko-pravnu dokumentaciju kojom dokazujete vlasništvo na predmetnoj nekretnini. Dokumentacija kojom dokazujete vlasništvo nekretnine mora biti u originalu, overenim prepisima ili overenim fotokopijama. Sve isprave moraju biti sačinjene u zakonskoj formi i moraju sadržati sve elemente propisane zakonom, bilo da…

Read More

Zašto mi agenti traže fotokopiju lične karte ?

Članom 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, posrednici u prometu i zakupu nekretnina svrstani su kao obveznici tog zakona. Član 17… Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma…… Prilikom identifikacije lica sa kojim se uspostavlja poslovni odnos, obveznik je dužan da pribavi fotokopiju ličnog dokumenta tog lica. Obveznik je dužan da…

Read More
1 2 3