Pravila

Potvrda o obavljenom gledanju nepokretnosti – Ugovor o posredovanju sa zakupcem

POTVRDA O OBAVLJENOM GLEDANJU NEPOKRETNOSTIUGOVOR O POSREDOVANJU SA ZAKUPCEM

Koji u Beogradu, dana _________.2019.god. zaključuju:

A 1.Nalogodavac –zakupac________________________________________________, jmbg_______________, lk, _______________, iz Beograda, ul.______________________

A2. A 1.Nalogodavac –zakupac ________________________________________________, jmbg_______________, lk, _______________, iz Beograda, ul.______________________ za

B.Agencija/Preduzeće za posredovanje _____________________________________ime agenta _____________________, jmbg agenta __________________________Kao i zakupcukoga Agencija/Preduzeće zastupa__________________________________________i Veles Nekretnine PR, kao posrednik (u daljem tekstu posrednik), kako sledi,obavili su gledanje predmetne nepokretnosti: Datum

Adresa nepokretnosti

Br. stana

Površina

Cena

Potpis nalogodavca

Član 1.Posrednik se obavezuje da za nalogodavca, kao potencijalnog zakupca, pronađe odgovarajuću nepokretnost i dovede ga u vezu sa njenim vlasnikom, koji bi sa nalogodavcem kao potencijalnim zakupcem pregovarao o zaključenju, odnosno zaključio ugovor o zakupunepokretnosti. Nalogodavac će svojim potpisom potvrditi razgledanje svake nepokretnostiu kojuga je uveo posrednik.

Član 2.Ukoliko se nalogodavac odluči za zakup nepokretnosti u koju ga je uveo posrednik, zaključenjem ugovorao zakupu nepokretnosti, ili plaćanjem kapare ili depozita na ime rezervacije za zakup nepokretnosti, posrednik će steći pravo na posredničku naknadu. Posredniku za obavljeno posredovanje pripada posrednička naknada u visini od 50% od ugovorene cene jednog mesečnog zakupa.Posrednička naknada se isplaćuje posredniku u celosti na dan potpisivanja ugovora o zakupu nepokretnosti, ili na dan plaćanjakapare ili depozita na ime rezevacije za zakup predmetne nepokretnosti.Posrednik i nalogodavac se, pod posebnim okolnostima, u vezi posredničke naknade mogu sporazumeti na sledeći način:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Smatra se da je posredovanje obavljeno i u slučaju kadaugovor, kaparu ili depozit za zakupnepokretnosti sklope članovi uže ili šire porodice nalogodavca, ili privredno društvo čiji je osnivač ili član nalogodavac, ili u kojoj ima uticaj kroz funkciju koju obavlja.

Član 3.Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe pozitivnih propisa i opštih uslova poslovanja posrednika, koje čine sastavni deo ovog ugovora. U slučaju spora, nadležan je Trećiosnovni sud u Beogradu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *